fbpx

Simone Levie – Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 september 2022.

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van onze klanten en andere zakelijke relaties vinden wij belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen wij uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je gebruik maakt van onze website of onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou eerst informeren en, waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens

SocialMedium B.V., handelend onder de naam Levie Company, is gevestigd aan de Molenstraat-Centrum 1 (7311 XG) in Apeldoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68881118. Voor privacy gerelateerde zaken kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres support@simonelevie.nl en de website www.simonelevie.nl

Betrokkenen

Wij verwerken de persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) klanten, leveranciers, samenwerkingsrelaties en andere zakelijke relaties. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, via de organisatie waarvoor je werkzaam bent of via onze samenwerkingspartner Van Loon & Levie B.V. (KvK 81235097).

Dienstverlening

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, dan kunnen wij de volgende

persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Websiteactiviteit
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in correspondentie of telefonisch

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij realiseren ons dat je bedrijfsgevoelige informatie met ons kan delen in het kader van de dienstverlening. Uiteraard gaan wij daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als wij dat verplicht zijn bij persoonsgegevens.

 

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
 • Gegevens delen met onze samenwerkingspartner Van Loon en Levie B.V. (gerechtvaardigd belang)
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)
 • Gebruiken van jouw testimonial op onze websites en op social media (toestemming)

 

Gerechtvaardigd belang

Het informeren over nieuwe diensten en producten

Als je gebruikmaakt van onze dienstverlening kunnen wij je benaderen voor nieuwe diensten of producten als dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat onze nieuwe dienstverlening beter bij je past dan wat je al van ons afneemt. Om die reden informeren we je over nieuwe diensten en producten van Levie Company en Van Loon & Levie B.V. Als je liever niet wil dat wij je hierover informeren, kun je dat bij ons aangeven via de hierboven vermelde contactgegevens.

Gegevens delen met onze samenwerkingspartner Van Loon & Levie B.V.

Levie Company werkt nauw samen met Van Loon & Levie B.V. Er kan voor de dienstverlening van Levie Company en alles wat daarmee samenhangt gebruik gemaakt worden van bedrijfsmiddelen en personeel beide bedrijven. Als wij dat nodig of wenselijk achten, delen wij jouw gegevens met Levie Company en of Esmée van Loon. In hun privacyverklaring kan je lezen hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Toestemming

Als wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, dan kan je deze altijd intrekken door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van onze dienstverlening bewaren wij minimaal vijf jaar na het einde van de overeenkomst. Gegevens die wij nodig hebben voor het voldoen aan onze administratieverplichtingen bewaren wij minimaal zeven jaar na einde van het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Gegevens die wij verwerken op basis van jouw toestemming, bewaren wij zolang jij je toestemming niet intrekt. Het is goed je te realiseren dat bij het gebruik van je testimonial op social media het niet goed mogelijk is om je testimonial te verwijderen onder meer door het delen en liken van je testimonial door anderen.

Nieuwsbrief

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)

Toestemming

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Je gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens.

Vraag of verzoek

Wanneer je je telefonisch, via de e-mail, via het contactformulier op onze website of op een andere manier contact met ons opneemt, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Correspondentie, inclusief e-mails
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door jou ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang)
 • Afhandelen van je vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)
 • Gegevens delen met onze samenwerkingspartner Van Loon & Levie (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang
Contact opnemen
Als je ons benadert met een vraag of verzoek of een contactformulier invult, dan hebben wij je persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

Gegevens delen met onze samenwerkingspartner Van Loon & Levie B.V.
Levie Company werkt nauw samen met Van Loon & Levie B.V. Er kan voor de dienstverlening van Levie Company en alles wat daarmee samenhangt gebruik gemaakt worden van bedrijfsmiddelen en personeel van beide bedrijven. Als wij dat nodig of wenselijk achten, delen wij jouw gegevens met Van Loon & Levie B.V. In hun privacyverklaring kan je lezen hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Relatiebeheer

Wij verwerken, in het kader van relatiebeheer, de volgende persoonsgegevens van onze leveranciers, zakelijke contacten en potentiële of oud-klanten:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Correspondentie, inclusief e-mails
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contactgegevens bewaren in ons CRM (gerechtvaardigd belang)
 • Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)
 • Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden (gerechtvaardigd belang)
 • Gegevens delen met onze samenwerkingspartner Van Loon & Levie B.V.(gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang

Wij onderhouden contact met veel mensen. Het betreft hier onder meer leveranciers, potentiële klanten en andere zakelijke relaties. Een goed relatiebeheer is belangrijk voor ons. Wij bewaren daarom de contactgegevens van deze personen. Zo nodig kunnen wij dan persoonlijk contact opnemen. De nauwe samenwerking met Van Loon & Levie B.V. brengt met zich dat wij, als wij dat nodig of wenselijk achten, jouw gegevens delen met Van Loon & Levie B.V. In hun privacyverklaring kan je lezen hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens

Bewaartermijn

Als wij je contactgegevens opslaan, bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk in het belang van ons bedrijf of totdat je ons verzoekt deze te verwijderen.

Websitebezoekers: cookies

Persoonsgegevens

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij met cookies de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

• IP-adres
• Locatiegegevens
• Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner op onze website

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de toegang tot en werking van mijn website
 • Het bieden van een goede gebruikerservaring van mijn website
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Wij plaatsen dan cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerken wij je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie staat hieronder, in onze cookieverklaring en in de tool die wij hiervoor op onze website gebruiken.

Google Analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Social media, Calendly en embedded video’s

Wij hebben op onze website ‘social media buttons’ van onder andere LinkedIn, Instagram en Facebook geplaatst. Ook maken we gebruik van de tool van Calendly. Deze partijen kunnen cookies plaatsen via deze buttons. Ook kunnen de embedded video’s van partijen zoals YouTube of Vimeo derde-cookies plaatsen en gegevens over jou verzamelen. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacyverklaringen van deze partijen. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten. Waar mogelijk hebben we gekozen voor de meest privacyvriendelijke instelling.

Facebook pixel

Wij hebben een Facebook pixel op onze website geplaatst. Hiermee kunnen wij de conversie van onze Facebook-advertenties volgen, zodat wij onze doelgroep beter kunnen leren kennen en onze advertenties beter op onze doelgroep kunnen afstemmen. Een Facebook pixel plaatst cookies van Facebook, en kan jouw onlinegedrag op onze website en op Facebook volgen, ook als je van toestellen wisselt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Facebook.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je onze website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registreren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij je aan ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bewaartermijn

Afhankelijk van het soort cookies en de reden van het plaatsen van cookies worden cookies alleen gedurende de (browser)sessie dan wel voor een langere duur bewaard. Je kunt op elk moment zelf actief (al dan niet automatisch) cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of andere partijen gedeeld totdat er weer (met toestemming) cookies zijn geplaatst. Wij hebben geen invloed op de omgang van derde-partijen met de door hen geplaatste cookies en de door hen via deze cookies verzamelde gegevens.

Toestemming

Via de cookiebanner op onze website kun je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies op elk moment wijzigen via de cookietool die wij op onze website gebruiken. Ook kun je je browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Consequenties

Je bent niet verplicht tot het accepteren van de cookies. Het is echter wel mogelijk dat je hierdoor een minder goede gebruikerservaring hebt van onze website en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken zonder toestemming, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens, zodat wij de informatie kunnen verwijderen als wij deze niet rechtmatig verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens, het recht op aanpassing als je gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek naar ons mailen via de hierboven vermelde contactgegevens. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw verzoek, dan kan je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen jouw gegevens alleen delen met anderen als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons hebt afgesloten, noodzakelijk is in het kader van een goede bedrijfsvoering of een wettelijke verplichting is voor ons. Ook kunnen wij jouw gegevens delen met onze samenwerkingspartner Van Loon & Levie B.V.

 

 

zoals beschreven in deze privacyverklaring. In alle andere gevallen vragen wij toestemming voor het delen van je gegevens met anderen.

Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij, waar nodig, een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens. Vanwege onze nauwe samenwerking met Van Loon & Levie B.V. kan het zijn dat wij vanuit praktische overwegingen gebruik maken van partijen die door een van hen worden ingehuurd. Degene die de desbetreffende partij inhuurt, is verantwoordelijk voor het maken van de juiste afspraken.

Op dit moment kunnen wij jouw gegevens delen met de volgende partijen:

 • Boekhouder – geheimhoudingsovereenkomst
 • Online tool voor boekhouding – verwerker
 • E-mailmarketingprogramma – verwerker
 • Online werkomgeving, inclusief e-mail – verwerker
 • Websitehosting – verwerker

Daarnaast huren wij verschillende partijen in voor ondersteunende diensten. Wij sluiten, zo nodig gezien de aard van de dienstverlening, met deze partijen een geheimhoudingsovereenkomst.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan andere partijen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen wij de standaardcontractbepalingen implementeren.

Beveiliging

Wij We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor
 • Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard vande gegevens
 • Gebruik van een beveiligingscertificaat op onze website, te herkennen aan hetslotje in de adresbalk
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen
 • Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke